• Plac Zova

Latest listings

  • Prodajam placeve na Zlatiboru
    Prodajam placeve na Zlatiboru
    Nekretnine - - 21/04/2017 Cena na upit

    Parcele se nalaze u naselju Zova , u blizini kompleksa "Ruža vetrova".Obezbeđen prilazni put( većinom asfaltni) gradska vodovodna i kanalizaciona mreža.Obe lokacije imaju promenjenu namenu u građevinsko zemljište. Moguća parcelacija( na većoj lokacij...

  • 1